Object informatie

De Weerterij 0 ong, Siddeburen

Aan de zuidkant van het dorp Siddeburen (gemeente Slochteren) wordt door de Stichting Woningbouw Slochteren (SWS) de nieuwbouwwijk De Weerterij ontwikkeld. Het nieuwbouwplan is gelegen in een gebied dat deel uitmaakt van het landschap tussen de provinciale weg en het historische bebouwingslint dat loopt over een reeks zandruggen die begint bij Noorddijk en via o.a. Harkstede en Siddeburen tot Wagenborgen doorgaat. De woningen aan dit lint staan bekend om hun karakteristieke woonhuizen en boerderijen. In het westelijke- en zuidelijke deel worden 17 vrije bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap aangeboden.

Indeling

Bijzonderheden

In het westelijke en zuidelijke deel worden 17 vrije bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap aangeboden. De kavels zijn tussen de 560m2 en 863m2 groot en de prijzen variëren van € 99.700,-- tot € 149.300,-- v.o.n. Bij het beeldkwaliteitsplan gaat het om het aanbrengen van samenhang in de openbare ruimte, in de inrichting van de kavels en in de bebouwing. De richtlijnen zijn zodanig opgesteld dat het karakter van het plangebied gemakkelijk herkenbaar is, terwijl er aan de andere kant voldoende ruimte overblijft voor afwisseling en eigen invulling. U heeft belangstelling voor een kavel en wilt graag weten wat u nu moet doen. Hieronder staat het stappenplan weergegeven. STAP 1: de grond U heeft belangstelling voor een kavel en wilt uw eigen woning realiseren. Dan kunt u bij ons een vrijblijvende reservering nemen op de kavel van uw keuze, welke 10 dagen geldig is. STAP 2: de woning U zet uw wensen en ideeën helder op een rijtje. Hoe wilt u wonen en leven, welke wensen heeft u nu e in de toekomst en wat betekent dat voor uw nieuwe woning? Samen met een architect zet u deze ideeën om in een ontwerp. STAP 3: de financiën Zodra u een keus of ontwerp heeft gemaakt gaat u in overleg met uw financiële adviseur om te bekijken of de plannen voor u financieel haalbaar zijn. Bij een positief besluit kunt u een officiële optieovereenkomst afsluiten op de kavel, welke 3 maanden geldig is. Hiervoor betaalt u €1000,- op een rekening van de notaris. Deze optievergoeding wordt bij aankoop in mindering gebracht op de koopsom. STAP 4: het ontwerp Deze 3 maanden heeft u onder andere nodig voor het laten uitwerken van uw uiteindelijke woning, uw wensen en ideeën worden naast het ontwerpbestemmingsplan gelegd om het ontwerp in grote lijnen uit te kunnen werken binnen de eisen en voorschriften van dit bestemmingsplan. Zodra dit eerste ontwerp is uitgewerkt kunt u dit voorleggen aan de welstandscommissie van de gemeente Slochteren. Het ontwerp wordt beoordeeld op kwaliteit en samenhang met de omgeving. Mocht de welstandscommissie iets gewijzigd willen zien, dan wordt dit weer aan u voorgelegd en kunt u het ontwerp aanpassen. Na drie maanden wordt u in de gelegenheid gesteld de optie te lichten en de kavel definitief te kopen. Mocht u uiteindelijk niet tot overeenstemming komen met het ontwerp of uw financieel adviseur dan kunt u de optieovereenkomst opzeggen. In dit geval vervalt de door u betaalde vergoeding aan de Stichting Woningbouw Slochteren. STAP 5: de overeenkomst U komt tot overeenstemming en de welstandscommissie keurt de plannen goed. U licht de optie en gaat over tot definitieve aankoop van de kavel. U tekent de koopovereenkomst waarin het voorbehoud is opgenomen dat u de financiering rond krijgt. Als u de financiering van de grond heeft geregeld krijgt u een uitnodiging van de notaris voor het passeren van de leveringsakte. STAP 6: de bouwvergunning De ontwerptekeningen worden nu omgezet naar bestektekeningen. Op de tekeningen ziet u tot in detail hoe de woning exact gebouwd gaat worden. Deze tekeningen dient u in bij de gemeente Slochteren voor de bouwvergunning. STAP 7: de bouw Na enige maanden wordt de bouwvergunning afgegeven en kan de aannemer starten met de bouw. Deze maanden zou u kunnen benutten voor het afronden van de afwerkingskeuzes binnenshuis. Te denken valt hierbij aan de keuken met bijbehorende apparatuur, de badkamer met sanitair, wanden, vloeren, plafonds, deuren, hang- en sluitwerk etc. Uw aannemer begeleid u vervolgens tijdens het gehele bouwproces tot aan de oplevering. Verdere informatie over nieuwbouwplan De Weerterij kunt u vinden op; www. deweerterijsiddeburen.nl

Kenmerken:

Type
AdresDe Weerterij 0 ong
PlaatsSiddeburen 9628
Prijs:Vraagprijs € 99.700
Kosten beding:Vrij op naam
Status:Beschikbaar
Aanvaarding:in overleg
Perceeloppervlakte:6.5 m²

Reageer op dit object: